Αποποίηση ευθυνών ιστότοπου

Γενικές Πληροφορίες: Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο Puffnpass.gr, ο οποίος λειτουργεί νόμιμα με την επωνυμία CANNA AMS MIKE, είναι μόνο για γενικούς ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες παρέχονται από την Puffnpass και ενώ προσπαθούμε να διατηρούμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, δεν παρέχουμε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα σε σχέση με ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα σχετικά γραφικά που περιέχονται στον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό.

Χωρίς επαγγελματική συμβουλή: Το περιεχόμενο στον ιστότοπο Puffnpass δεν προορίζεται να υποκαταστήσει επαγγελματικές συμβουλές. Πάντα να αναζητάτε την καθοδήγηση ενός ειδικευμένου επαγγελματία για οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε σχετικά με μια ιατρική κατάσταση, νομικό ζήτημα ή οικονομικό θέμα. Η εμπιστοσύνη σε οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται από την Puffnpass, τους υπαλλήλους της, άλλους που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο μετά από πρόσκληση της Puffnpass ή άλλους επισκέπτες της τοποθεσίας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Περιορισμός ευθύνης: Η Puffnpass δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες ή/και ζημιές σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπού μας. Αυτό περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία, οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από απώλεια δεδομένων ή κέρδη που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Αποποίηση Εξωτερικών Συνδέσμων: Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους που δεν παρέχονται ή συντηρούνται από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με το Puffnpass. Λάβετε υπόψη ότι το Puffnpass δεν εγγυάται την ακρίβεια, τη συνάφεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών σε αυτούς τους εξωτερικούς ιστότοπους.

Συναίνεση: Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε με την αποποίηση ευθύνης μας και συμφωνείτε με τους όρους της.

Ενημερώσεις: Αυτή η αποποίηση ευθυνών ιστότοπου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 29/11/2023. Εάν ενημερώσουμε, τροποποιήσουμε ή κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτό το έγγραφο, αυτές οι αλλαγές θα αναρτηθούν ευδιάκριτα εδώ.