Πολιτική επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας εντός 5 ημερών χωρίς να αναφέρετε κανένα λόγο για να το κάνετε.

Η προθεσμία για την ακύρωση μιας παραγγελίας είναι 5 ημέρες από την ημερομηνία που παραλάβατε τα εμπορεύματα ή κατά την οποία ένα τρίτο μέρος που έχετε ορίσει, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, παραλαμβάνει το προϊόν που παραδόθηκε.

Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας ακύρωσης, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας με σαφή δήλωση.

Μπορείτε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας μέσω e-mail info@puffnpass.gr

Θα σας αποζημιώσουμε το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημέρα παραλαβής των επιστρεφόμενων προϊόντων. Θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την παραγγελία και δεν θα επιβαρυνθείτε με καμία χρέωση για τέτοια αποζημίωση.

Προϋποθέσεις επιστροφών:

Προκειμένου τα εμπορεύματα να είναι επιλέξιμα για επιστροφή, βεβαιωθείτε ότι:

  • Τα προϊόντα αγοράστηκαν τις τελευταίες 5 ημέρες

  • Τα προϊόντα βρίσκονται στην αρχική συσκευασία

  • Τα ακόλουθα προϊόντα δεν μπορούν να επιστραφούν:

  • Η προμήθεια αγαθών γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας ή σαφώς εξατομικευμένη.

  • Η παράδοση αγαθών που σύμφωνα με τη φύση τους δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή, για παράδειγμα αγαθά που φθείρονται γρήγορα ή όταν η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει.

  • Η προμήθεια αγαθών που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής και αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.

  • Η προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, ανάλογα με τη φύση τους, αναμειγνύονται άρρηκτα με άλλα είδη.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε επιστροφές οποιουδήποτε εμπορεύματος δεν πληροί τους παραπάνω όρους επιστροφής κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Επιστροφή εμπορευμάτων

Είστε υπεύθυνοι για το κόστος και τον κίνδυνο της επιστροφής των αγαθών σε εμάς. Θα πρέπει να στείλετε τα προϊόντα στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πάρνηθος 1, Αχαρνές, Ελλάδα

Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για εμπορεύματα που έχουν υποστεί ζημιά ή χάνονται κατά την αποστολή επιστροφής. Επομένως, συνιστούμε μια ασφαλισμένη και ανιχνεύσιμη υπηρεσία αλληλογραφίας. Δεν μπορούμε να εκδώσουμε επιστροφή χρημάτων χωρίς πραγματική παραλαβή των αγαθών ή απόδειξη παραλαβής επιστροφής παράδοσης.

Δώρα:

Εάν τα αγαθά επισημάνθηκαν ως δώρο κατά την αγορά και στη συνέχεια στάλθηκαν απευθείας σε εσάς, θα λάβετε μια πίστωση δώρου για την αξία της επιστροφής σας. Μόλις παραληφθεί το επιστρεφόμενο προϊόν, θα σας σταλεί ταχυδρομική δωροεπιταγή.

Εάν τα αγαθά δεν είχαν επισημανθεί ως δώρο κατά την αγορά ή ο δωρητής έστειλε την παραγγελία στον εαυτό του για να σας τη δώσει αργότερα, θα στείλουμε την επιστροφή χρημάτων στον δωρητή.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική επιστροφών και επιστροφών χρημάτων, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail info@puffnpass.gr